Продукти

Продукти

Expecta
Софтуер за управление на бизнеса


Expecta е търговско-складова информационна система за управление на бизнеса, притежаваща богата функционалност и надеждност. Проектирана е да покрие специфичните нужди на големи, средни и малки предприятия, търговски фирми, магазини и представителства. Системата автоматизира и управлява бизнес процесите в склада, магазина и офиса, оптимизира разходите и увеличава удовлетвореността на Вашите клиенти.

Expecta включва управление на склад, управление на връзки с клиенти, продажби и маркетинг, финанси и т.н.

Expecta Autoservice
Софтуер за управление на Автосервиз


Expecta Autoservice е специализиран софтуер за управление дейността на Автосервиз.

Expecta WebStore
Web приложение за електронна търговия


Expecta WebStore е уеб-базирано приложение за електронна търговия, което е напълно интегрирано със система за управление на бизнеса Expecta. Предназначено е да улесни Вашите клиенти и бизнес партньори, повишава качеството на Вашите услуги и минимизира разходите Ви.

Expecta Mobile
Приложение за мобилни устройства


Expecta Mobile е уеб-базирано приложение, което предоставя достъп в реално време до система за управление на бизнеса Expecta от мобилни устройства (таблети или смартфони). Подходящо е за компании, които работят с мобилни търговци.

Новини

Новини

31 Jul

Нови срокове за влизане в сила на Наредба № 18

Фирмите, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г.

Те подават информацията за използвания от тях софтуер, съгласно приложение № 32 от Наредба № 18 в срок до 30 април 2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18, е обнародвана в Държавен вестник Брой: 68, от дата 31.7.2020 г. повече по темата.... тук

01 Jun

Обратно в офиса

Завръщаме се към нормален работен режим в офиса на Инфо Партнер ООД

16 Mar

Преминаваме към работа в домашни условия

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че с цел спазване на предписанията, свързани с ограничение на разпространението на COVID-19, временно преустановяваме работата в офиса на Инфо Партнер и преминаваме към работа в домашни условия.

Поради тази причина няма да отговаряме на стационарните офисни телефони. За връзка с нас използвайте следните мобилни номера:
(+359) 889 207 772, (+359) 887 810 364

Надяваме се възможно най-скоро да подновим дейността си при нормални работни условия.

Бъдете здрави!

Екипът на Инфо Партнер ООД