Expecta Mobile

Приложение за разносна търговия Expecta Mobile

Софтуера за разносна търговия е реализиран в два варианта:

Expecta Mobile Presale Product Logo

Expecta Mobile PreSale

Expecta Mobile PreSale е web базирано приложение, оптимизирано за работа на мобилни устройства. Подходящо е за фирми извършващи разносна търговия (тип PreSales продажби), когато мобилните търговци събират заявки от клиенти на място, които в последствие се подготвят в офис и се доставят на по-късен етап.

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Expecta Mobile ExVAN

Expecta Mobile ExVAN е приложение за Android, предназначено за работа на мобилни устройства (таблети или смартфони). Подходящо е за фирми извършващи разносна търговия и директни продажби на място при клиента.

Функционални възможности и предимства:

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Интуитивен интерфейс

Бързо създаване на документи през лесен и удобен интерфейс, оптимизиран за работа на мобилни устройства

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Online работа

Работа в реално време с данните от сървъра на Expecta за извличане на актуални цени, наличности и текущи задължения на клиенти

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Документи

Събиране на заявки за доставка на стоки, извършване на директни продажби на място при клиента и издаване на фактури

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Финанси

Пълно или частично отразяване на плащания за погасяване на задължения по предходни документи за продажба

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Фискални устройства

Работа с мобилни фискални устройства за печат на фискален касов бон, фактура и служебни документи (стокова разписка)

Expecta Mobile Exvan Product Logo

Бързи и удобни справки

Справки за задължения на клиенти, закупени стоки, предходни заявки, парична наличност на търговеца

Сравнителна таблица


Expecta Mobile PreSale Expecta Mobile ExVAN
Поддържани ОС
Работа в реално време с данните от сървъра на системата за фирмено управление Expecta
Актуални цени и наличности на стоки
Клиенти и обекти на клиенти
Редакция на данни за клиент и обект
Добавяне на нов клиент и обект
Търговски документи
Заявки за доставка на стоки
Директни продажби
Стокова разписка
Финанси
Плащания по предходни документи за продажба
Управление на парични средства - следена на каса
Работа с мобилни фискални устройства
Печат на касов бон
Печат на разширен фискален бон (Фактура)
Печат на стокова разписка
Отчети на фискални устройства
Справки
Детайлна справка за заявки
Детайлна справка за продажби по стоки
Задължения на клиенти по документи
Дневен оборот
Месечен оборот
Касова наличност
Брой продажби