Expecta Autoservice

Софтуер за управление на Автосервиз


Expecta Автосервиз представлява специализиран софтуер за управление на автосервизи и автокомплекси.


Софтуера покрива изцяло дейностите по:

 • Управление на автосервиз
 • Управление на складово стопанство за резервни части и материали
 • Магазин за авточасти и консумативи
 • Каса / банка
 • Продажби и фактуриране
 • Задължения и отразяване на плащания по документи

Сервизни номенклатури

Expecta Автосервиз поддържа база данни и информация за:

 • Марки и модели автомобили
 • Автомобили на клиенти (описание на рег. №, година на производство, шаси, двигател, пробег на автомобила и др.)
 • Напомняния към всеки клиентски автомобил
 • Съдържание на окомплектовка на клиентски автомобил проверявана и отразявана при приемането му в сервиза
 • Пакет от безплатни операции и услуги извършвани за всеки автомобил постъпил в сервиза

Софтуерът включва информация за:

 • Труд и видове услуги извършвани от сервиза
 • Списък с техници

Сервизни документи

Expecta Автосервиз обхваща цялостната дейност и документооборот и позволява издаване на различни видове документи:

 • Оферта за ремонт - оформяне на предварителен документ с описание на проекто части и труд. Преобразуване на оферта за ремонт в реална сервизна поръчка.
 • Работна карта
 • Сервизна поръчка, в която се описват данни за:
  • Приемане на автомобила и описание на клиентските оплаквания
  • Aктуален пробег на автомобила
  • Вложени резервни части
  • Извършени услуги с техните нормовремена, цени и количества
  • Описание на техника/техниците извършили ремонта
  • Препоръки към клиента
 • Автоматично издаване на необходимите складови документи за изписване на вложените резервни части от стоковата наличност
 • Изготвяне на крайна калкулация за клиента на база вложени резервни части и труд и издаване на документ за продажба (Фактура, Касова Бележка, Складова разписка)

Справки и анализи

Софтуерът поддържа множество справки за анализ и проследяване на сервизната дейност

 • Подробна история за извършение ремонти и вложени части по рег. № на автомобил
 • Детайлна справка за заработка на техници по видове извършени услуги (общо, за период от време)
 • Информация за текущи (неприключени) ремонти

Описание на процеса

За по голяма яснота ще дадем примерен процес на сервизно обслужване на автомобил и отразяването му в Expecta Автосервиз:


Autoservice Schema

Постъпването и приемането на автомобила в сервиза се осъществява от приемчика, който създава документ за Сервизна поръчка и попълва данните за клиента и автомобила. Вписва се датата на приемане на автомобила в сервиза, представителя на клиента - предал автомобила, оплакванията на клиента. При приемане се описва наличната окомплектовка на автомобила, с която постъпва в сервиза.

В Сервизната поръчка се нанасят необходимите резервни части и услуги. Изготвя се калкулация и се предоставя на клиента за одобрение.

След потвърждение от страна на клиента се оформя Работна Карта, документ съпровождащ автомобила по време на ремонта. В нея се описват ремонтните работи, предвидените нормовремена, техника извършващ съответната операция и резервните части.

За необходимите резервни части и материали се изготвя Заявка към склада, по която се изписват стоките, нужни за ремонта. Ако съответните резервни части и консумативи не са налични, може да се пристъпи към изготвяне на Поръчка към доставчик.

При финализиране на ремонта се извършва крайна калкулация на допълнително вложените резервни части и труд. Вписват се данните за предаване на автомобила. Оформя се документ за клиента - Фактура или Касова бележка. Плащането на ремонта се осъществява със съответните платежни документи.