Контакт

Инфо Партнер ООД


1309 София
ул. Позитано 135, вх. А, ап. 12

+359 2 920 08 98
+359 2 920 05 23

Call | Chat
Продажби
мобилен: +359 88 781 03 64
Е-мейл office@infopartner.bg

Поддръжка
мобилен: +359 88 920 77 72
Е-мейл support@infopartner.bg

Вижте нашите представители в страната