Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки клиент е важна за нас. Разработената от нас Политика за защита на личните данни, цели да обхване начина, по който събираме, използваме и съхраняваме информацията ви.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице.

Възможно е да ви бъде поискана лична информация, в случаите когато осъществите контакт с Инфо Партнер ООД или свързани с нас лица с оглед предоставяне на услуги по поддръжка на нашите софтуерни продукти или търговска дейност. Инфо Партнер ООД и свързаните с него лица могат да споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и в съответствие с всички приложими законово разпоредби. Те могат и да я комбинират с друга информация, за да предоставят и подобрят продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Видове лична информация, които Инфо Партнер ООД може да събира, както и начините, по които можем да я използваме:

Каква лична информация събираме

Когато създавате профил, регистрирате се, правите заявка за демо на наш продукт, сключвате договор, сваляте актуализация и др., можем да събираме различни видове информация, включително името ви, телефонния ви номер и email адреса ви.

Как използваме личната ви информация

Личната информация, която събираме, ни позволява да ви държим в течение относно най-новите ни продукти, новите им версии и предстоящи събития или промяна в законодателството, касаеща работата на продуктите. Тя ни помага и да подобрим и осъвършенстваме предлаганите от нас услуги и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването и усъвършенстването на нашите софтуерни продукти, услугите по поддръжката им и нашата реклама.

Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно закупените от Вас лицензи, тяхния срок на използване, настъпили промени в общите условия, текущите Ви задължения към нас и други.

Събиране и използване на нелична информация

Можем и да събираме информация за дейността на клиентите си в нашия уеб сайт и другите ни продукти и услуги. Тази информация се събира и използва, за да ни помогне да предоставяме по-полезна информация на клиентите си, както и за да разберем кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги са най-интересни за тях. За целите на настоящата Политика за защита на личните данни, такива данни се считат за нелична информация. Ако комбинираме нелична с лична информация, комбинираната информация ще бъде считана за лична, докато я използваме в комбинация.

Cookies и други технологии

Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на Инфо Партнер ООД да използват кукита и други технологии като пиксел тагове и уеб маяци. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.

Ако искате да забраните кукитата, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта ни https://www.infopartner.bg/, след като забраните кукитата.

Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.

Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. Инфо Партнер ООД може да използва тези данни за маркетингови и рекламни дейности.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи Инфо Партнер ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас, като предоставят продукти и услуги, или помагат на Инфо Партнер ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Доставчици на услуги

Инфо Партнер ООД споделя лична информация с фирми, които предоставят услуги по поддръжка на нашите продукти. Тези фирми са задължени да пазят информацията ви.

Други

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи на Република България – Инфо Партнер ООД да разкрие личната ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. В случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Защита на личната информация

Инфо Партнер ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугите предоставяни от Нас използват кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Цялост и задържане на личната информация

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Достъп до лична информация

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията ви за контакт, като влезете в профила си. Имате възможност да заявите корекция на данните си, в случай че те са неточни, или да изтриете данните, ако Инфо Партнер ООД не се задължава да ги задържи по закон или за легитимни бизнес цели.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Настоящата политика влиза в сила и е приложима за трети лица, считано от 01.10.2017 г.