Услуги

Услуги от Инфо Партнер ООД


Успешното ни и дългогодишно партньорство с нашите клиенти се основава на коректно отношение и компетентно обслужване.


Внедряване на софтуер

 • Обстоен анализ на клиентските изисквания, специфика на работа и бизнес процесите във фирмата
 • Изготвяне на план за внедряване
 • Обучение на ключови и крайни потребители
 • Съдействие при мигриране на данните от стар софтуер
 • Помощ и консултации по подготовка и импорт на основна информация (клиенти, продукти, начални салда и т.н.)
 • Промяна на печатните бланки на документите създавани от системата съобразно нуждите на компанията (поставяне на фирмени лога, контактна информация и др.)
 • Създаване на нови типове документи в зависимост от нуждите на клиента

Поддръжка

 • Консултации и съдействие при работа с нашите продукти
 • Online поддръжка чрез отдалечен достъп през Интернет
 • Инсталация на софтуера (дистанционно през интернет или на място в офиса Ви)
 • Обучения на потребители на място при клиента или в офиса на Инфо Партнер
 • Съдействие при необходимост от прелицензиране на софтуера

Актуализация на продуктите

 • Постоянна оптимизация на предлаганите продукти и публикуване на актуализации
 • Навременно отстраняване на открити програмни грешки
 • Изготвяне на промени в следствие на промени в законодателството

Разработване на нови функционалности

 • Разработка и внедряване на нови модули по задание на клиента
 • Разработване на нови справки и анализи