Модул Лизинг

Лизинг


Подходящ за фирми, които продават стоки (машини, оборудване, автомобили и др.) и осъществяват сделки на разсрочено плащане.


Модулът включва следните възможности:


  • Генератор на лизингови схеми (погасителни планове)
  • Създаване на договор за лизинг
  • Прикачане на погасителен план към договор за лизинг
  • Възможност за издаване на фактури за вноски по лизингов договор
  • Обединяване на няколко вноски с една фактура за плащане