Модул CRM

Expecta CRM


Представлява софтуерен модул за управление на взаимоотношенията с настоящи и потенциални клиенти на фирмата.


Основните предимства и ползи от използването му са:

 • Да подобри комуникацията с Вашите клиенти
 • Да повиши ефективността в обслужването на клиентите
 • Да увеличи ръста на продажбите
 • Да подобри координацията и взаимодейдействието между вътрешно фирмените отдели
 • Да даде прозрачност и контрол върху работата на търговския и маркетинг отдел

Възможности:

Регистър запитвания

 • Позволява въвеждане и отразяване на постъпилите запитвания от клиенти
 • Възможност за избор на целта на запитването и начина по който е постъпило (телефон, е-мейл и т.н.)
 • Отразяване на средно време на продължителност на разговора
 • Описание на предоставения отговор

Задачи

 • Дефиниране на типове задачи (посещение, среща, обаждане, e-mail, сервизно обслужване и т.н.)
 • Задаване на начало на изпълнение (дата и час) и продължителност на задачата
 • Следене на статуси на поставената задачата (за изпълнение, в изпълнение, изпълнена, отпаднала и т.н.)
 • Определяне на участници по изпълнението от страна на клиента и от страна на фирмата изпълнител
 • В случаите когато поставената задача е свързана със сервизно обслужване е предоставена възможност за автоматично генериране/създаване на сервизна поръчка и протокол за ремонт.

История на взаимоотношенията с клиенти

 • Бърз и лесен преглед на хронологията от събития (задачи) и всички документи (изпратени оферти, фактури, просрочени и неплатени документи) свързани с конкретен клиент

Е-мейл кампании

Интеграцията на CRM модула с останалите модули от системата за фирмено управление Expecta, дава изключително предимство и го прави удобен и полезен инструмент при управлението на връзките както с потенциални, така и с настоящи клиенти на компанията.

Софтуерът е подходящ и за фирми извършващи сервизна дейност и следпродажбено обслужване на своите клиенти като максимално улеснява и подобрява ефективността на сервизните техници.